نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(6)

نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(6)
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(6)
مدل کالا: 753
وزن: 3.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 800,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 98 در 55 سانتیمتر # 700 در 390 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  660   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 320 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 600  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 320 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019