نخ و نقشه تابلو فرش اخگر

نخ و نقشه تابلو فرش اخگر
نخ و نقشه تابلو فرش اخگر
مدل کالا: 440
وزن: 2.80kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 650,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 70 در 62 سانتیمتر # 500 در 445 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  500   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 275 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 450  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 275 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019