نخ و نقشه تابلو فرش بلبل

نخ و نقشه تابلو فرش بلبل
نخ و نقشه تابلو فرش بلبل
مدل کالا: 441
وزن: 1.60kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 355,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 42 در 56 سانتیمتر # 302 در 400 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  290   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 170 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 260  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 170 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019