نخ و نقشه تابلو فرش خوش آواز

نخ و نقشه تابلو فرش خوش آواز
نخ و نقشه تابلو فرش خوش آواز
مدل کالا: 443
وزن: 1.20kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 280 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 29 در 63 سانتیمتر # 210 در 450 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  210   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 150 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 190  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 150 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019