نخ و نقشه تابلو فرش رخش

نخ و نقشه تابلو فرش رخش
نخ و نقشه تابلو فرش رخش
مدل کالا: 437
وزن: 2.85kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 665,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 56 در 80 سانتیمتر # 400 در 570 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  450   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 400  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019