نخ و نقشه تابلو فرش سینه سرخ

نخ و نقشه تابلو فرش سینه سرخ
نخ و نقشه تابلو فرش سینه سرخ
مدل کالا: 436
وزن: 1.00kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 225,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 32 در 43 سانتیمتر # 230 در 309 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  200   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 110 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 180  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 110 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019