نخ و نقشه تابلو فرش مرغ سحر

نخ و نقشه تابلو فرش مرغ سحر
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ سحر
مدل کالا: 445
وزن: 1.40kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 335,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 56 در 39 سانتیمتر # 400 در 280 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  335   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 150 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 300  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 150 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019