نخ و نقشه تابلو فرش مرغ و خروس مزرعه

نخ و نقشه تابلو فرش مرغ و خروس مزرعه
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ و خروس مزرعه
مدل کالا: 432
وزن: 2.35kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 555,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 70 در 53 سانتیمتر # 500 در 380 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  475   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 235 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 420  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 235 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019