نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان بهار

نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان بهار
نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان بهار
مدل کالا: 438
وزن: 1.50kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 345,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 42 در 55 سانتیمتر # 300 در 392 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  285   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 165 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 255  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 165 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019