نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان زیبا

نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان زیبا
نخ و نقشه تابلو فرش پرندگان زیبا
مدل کالا: 444
وزن: 0.00kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 1,625,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 90 در 121 سانتیمتر # 640 در 866 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  910   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 650 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 810  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 650 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019