نخ و نقشه تابلو فرش گله اسب ها

نخ و نقشه تابلو فرش گله اسب ها
نخ و نقشه تابلو فرش گله اسب ها
مدل کالا: 442
وزن: 2.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 525,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 84 در 42 سانتیمتر # 600 در 300 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  520   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 220 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 465  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 220 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019