نخ و نقشه تابلو فرش گوسفندان

نخ و نقشه تابلو فرش گوسفندان
نخ و نقشه تابلو فرش گوسفندان
مدل کالا: 433
وزن: 3.20kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 710,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 80 در 59 سانتیمتر # 570 در 424 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  555   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 290 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 500  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 290 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019