نخ و نقشه تابلو فرش زندگی

نخ و نقشه تابلو فرش زندگی
نخ و نقشه تابلو فرش زندگی
مدل کالا: 1118
وزن: 3.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان
### 54در79سانتیمتر # 380در 560گره # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 450 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 400 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2024