نخ و نقشه تابلو فرش ستایش

نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل کالا: 728
وزن: 3.10kg
موجودی: در انبار
قیمت: 820,000 تومان 729,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 48 در 89 سانتیمتر # 342 در 639 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  410   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 365  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 300 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2020