نخ و نقشه تابلو فرش ستایش

نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل کالا: 22250
وزن: 9.70kg
موجودی: در انبار
قیمت: 2,830,000 تومان
### 141در 105سانتیمتر # 1010در 747گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 1300 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 835 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 1180 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 835 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2020