نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 6

نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 6
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 6
مدل کالا: 2369
وزن: 0.00kg
موجودی: در انبار
قیمت: 0 تومان
### 145در54سانتیمتر # 1030در 380گره # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 810 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 420 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 780 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 420 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2023