نخ و نقشه تابلو فرش روستای لیقوان

نخ و نقشه تابلو فرش روستای لیقوان
نخ و نقشه تابلو فرش روستای لیقوان
مدل کالا: 6684
وزن: 2.40kg
موجودی: در انبار
قیمت: 500,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 77 در 43 سانتیمتر # 550 در 309 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  475   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 210 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 430  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 210 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019