نخ و نقشه تابلو فرش مرزعه نور

نخ و نقشه تابلو فرش مرزعه نور
نخ و نقشه تابلو فرش مرزعه نور
مدل کالا: 6685
وزن: 3.30kg
موجودی: در انبار
قیمت: 715,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 98 در 49 سانتیمتر # 700 در 350 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  635   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 285 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 570  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 285 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019