نخ و نقشه تابلو فرش گل و گندم

نخ و نقشه تابلو فرش گل و گندم
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گندم
مدل کالا: 574
وزن: 2.10kg
موجودی: در انبار
قیمت: 295,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 40 در 70 سانتیمتر # 280 در 477 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  385   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 280 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 320  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 280 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019