نخ و نقشه تابلو فرش آوند

نخ و نقشه تابلو فرش آوند
نخ و نقشه تابلو فرش آوند
مدل کالا: 5532
وزن: 2.80kg
موجودی: در انبار
قیمت: 675,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 77 در 59 سانتیمتر # 550 در 420 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  550   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 370 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 480  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 370 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019