نخ و نقشه تابلو فرش اسرا

نخ و نقشه تابلو فرش اسرا
نخ و نقشه تابلو فرش اسرا
مدل کالا: 5503
وزن: 1.40kg
موجودی: در انبار
قیمت: 325,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 34 در 63 سانتیمتر # 240 در 450 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  240   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 165 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 220  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 165 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019