نخ و نقشه تابلو فرش ترگل

نخ و نقشه تابلو فرش ترگل
نخ و نقشه تابلو فرش ترگل
مدل کالا: 5506
وزن: 2.20kg
موجودی: در انبار
قیمت: 500,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 50 در 67 سانتیمتر # 355 در 475 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  370   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 225 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 330  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 225 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019