نخ و نقشه تابلو فرش گلشن

نخ و نقشه تابلو فرش گلشن
نخ و نقشه تابلو فرش گلشن
مدل کالا: 5522
وزن: 1.50kg
موجودی: در انبار
قیمت: 335,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 62 در 35 سانتیمتر # 440 در 250 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  355   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 140 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 320  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 140 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019