نخ و نقشه تابلو فرش شاعر

نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
مدل کالا: 183
وزن: 4.80kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,375,000 تومان
### 70در 102سانتیمتر # 500در 732گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 640 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 350 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 510 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 350 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2020