نخ و نقشه تابلو فرش پرتو

نخ و نقشه تابلو فرش پرتو
نخ و نقشه تابلو فرش پرتو
Scroll and tap to view images
نخ و نقشه تابلو فرش پرتو نخ و نقشه تابلو فرش پرتو
مدل کالا: 1116
وزن: 3.20kg
موجودی: پیش سفارش
قیمت: 0 تومان
### 140در 47سانتیمتر # 1000در 330گره # رجشمار 50 ###


مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل 770 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 450 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 470 گرم با القاج: 22 لا حداقل : 450 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2024