نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ آشنایی

نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ آشنایی
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ آشنایی
مدل کالا: 6696
وزن: 3.20kg
موجودی: در انبار
قیمت: 1,140,000 تومان

گزینه های در دسترس


چله 9 لا (( پنبه )):

پود 22لا (( پنبه )):

### 112 در 60سانتیمتر # 800 در 430 گره #  رجشمار 50 ###

مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :

چله پنبه‌ای 9 لا حداقل  880   گرم با القاج: 22 لا حداقل : 400 گرم

چله ابریشمی 39 لا حداقل 710  گرم با القاج: 22 لا حداقل : 400 گرم

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019