آثار هنرمندان ایران

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش  آثار هنرمندان ایران

تلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 

 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ فروش
مدل: 106
وضعیت: موجود
### 49در 67سانتیمتر # 350در 480گره # 89رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فخرالزمان قاجار
مدل: 104
وضعیت: موجود
### 47در 67سانتیمتر # 334در 482گره # 84رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق پرواز
مدل: 132
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
6,350,000 تومان 3,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی بهار
مدل: 1115
وضعیت: موجود
### 64در 93سانتیمتر # 450در 663گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,380,000 تومان 2,980,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر
مدل: 127
وضعیت: موجود
### 49در 71سانتیمتر # 350در 505گره # 117رنگ # رجشمار 50 ### نخ های ابریشم : 4 رنگ مقدار مورد نیا..
3,200,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه
مدل: 707
وضعیت: موجود
### 63در 76سانتیمتر # 450در 540گره # 79رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,350,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو
مدل: 101
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
6,350,000 تومان 3,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های صبحگاهی
مدل: 120
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 98رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه
مدل: 2312
وضعیت: موجود
### 55 در 142 سانتیمتر # 388 در 1008 گره # 16 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی
مدل: 113
وضعیت: موجود
### 105در 69سانتیمتر # 750در 490گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام روستا
مدل: 112
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
4,400,000 تومان 2,450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنای بخشایش
مدل: 114
وضعیت: موجود
### 70در 90سانتیمتر # 500در 640گره # 97رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ترنم عاشقي
مدل: 135
وضعیت: موجود
### 42در 61سانتیمتر # 300در 436گره # 67رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
0 تومان
ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل: 109
وضعیت: موجود
### 70در 89سانتیمتر # 500در 634گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### نخ ابريشم : 14 رنگ مقدار مورد نیا..
5,750,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گردش در روستا
مدل: 196
وضعیت: موجود
### 71در 102سانتیمتر # 510در 730گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوچه باغ ابیانه
مدل: 6752
وضعیت: موجود
### 94در 63سانتیمتر # 670در 451گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
6,500,000 تومان 3,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ملکه
مدل: 1109
وضعیت: موجود
### 48در 70سانتیمتر # 340در 501گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,100,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا در قصر
مدل: 173
وضعیت: موجود
### 53در 72سانتیمتر # 380در 514گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا
مدل: 138
وضعیت: موجود
### 70 در 48 سانتیمتر # 500 در 345 گره # 64 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندا
مدل: 2297
وضعیت: موجود
### 116در 172سانتیمتر # 833در 1224گره # رجشمار 50 ### ### 106در 156سانتیمتر # 833در 1224گره # رجش..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش بزرگ
مدل: 174
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 499در 700گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش چیدن گل
مدل: 186
وضعیت: موجود
### 98در 154سانتیمتر # 700در 1101گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پردیس
مدل: 2364
وضعیت: موجود
### 112در 168سانتیمتر # 800در 1200گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هما
مدل: 187
وضعیت: موجود
### 70در 103سانتیمتر # 500در 736گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نیلوفر و ماندانا
مدل: 157
وضعیت: موجود
### 60در 86سانتیمتر # 430در 614گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نیاز نوازش
مدل: 1119
وضعیت: موجود
### 82در105سانتیمتر # 582در 746گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
7,800,000 تومان 3,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازش
مدل: 153
وضعیت: موجود
### 71 در 704 سانتیمتر # 756 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
6,825,000 تومان 2,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نفس باد صبا
مدل: 1104
وضعیت: موجود
### 34در 116سانتیمتر # 240در 826گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نان پز
مدل: 170
وضعیت: موجود
### 98در 69سانتیمتر # 700در 492گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نان پز
مدل: 1110
وضعیت: موجود
### 102در 69سانتیمتر # 730در 490گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
6,450,000 تومان 3,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده
مدل: 1102
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر (سایز بزرگ)
مدل: 1114
وضعیت: موجود
### 72در 104سانتیمتر # 509در 738گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
6,780,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه آتوسا
مدل: 111
وضعیت: موجود
### 60در 81سانتیمتر # 430در 580گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
4,500,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش معبود
مدل: 176
وضعیت: موجود
### 120در 192سانتیمتر # 857در 1370گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا
مدل: 192
وضعیت: موجود
### 61 در 82 سانتیمتر # 430 در 580 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
4,500,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قهوه خانه
مدل: 193
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قهرمان
مدل: 194
وضعیت: موجود
### 60در 81سانتیمتر # 430در 580گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش غافله
مدل: 199
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 450در 600گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 125
وضعیت: موجود
### 96در 71سانتیمتر # 685در 509گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
6,300,000 تومان 3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق زیبا
مدل: 167
وضعیت: موجود
### 113 در 76 سانتیمتر # 800 در 540 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عاشقانه
مدل: 134
وضعیت: موجود
### 60در 94سانتیمتر # 428در 674گره # 148رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طلوع عشق
مدل: 184
وضعیت: موجود
### 98در 70سانتیمتر # 700در 500گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طلوع
مدل: 144
وضعیت: موجود
### 71 در 101 سانتیمتر # 500 در 724 گره # 97 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طرب
مدل: 172
وضعیت: موجود
### 99در 68سانتیمتر # 710در 483گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو 2
مدل: 1107
وضعیت: موجود
### 60در 86سانتیمتر # 430در 612گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,750,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیدا
مدل: 139
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
4,350,000 تومان 3,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 3
مدل: 2363
وضعیت: موجود
### 168در 112سانتیمتر # 1200در 800گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 2
مدل: 2362
وضعیت: موجود
### 80در 158سانتیمتر # 571در 1132گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
11,670,000 تومان 3,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 6
مدل: 2369
وضعیت: موجود
### 145در54سانتیمتر # 1030در 380گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 5
مدل: 2367
وضعیت: موجود
### 126در 84سانتیمتر # 900در 600گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 4
مدل: 2366
وضعیت: موجود
### 112در 168سانتیمتر # 800در 1200گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه - 1
مدل: 2345
وضعیت: موجود
### 59در 87سانتیمتر # 419در 619گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
مدل: 183
وضعیت: موجود
### 70در 102سانتیمتر # 500در 732گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
مدل: 1108
وضعیت: موجود
### 52در 85سانتیمتر # 370در 608گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,050,000 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگی
مدل: 1118
وضعیت: موجود
### 54در79سانتیمتر # 380در 560گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زن چوپان
مدل: 6636
وضعیت: موجود
### 177در 53سانتیمتر # 550در 382گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
3,800,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رهایی
مدل: 143
وضعیت: موجود
### 63در 91سانتیمتر # 450در 648گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص عشق
مدل: 188
وضعیت: موجود
### 98در 131سانتیمتر # 700در 936گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رضوان
مدل: 189
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خونچه عروس
مدل: 6751
وضعیت: موجود
### 98در 68سانتیمتر # 700در 483گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خمره
مدل: 190
وضعیت: موجود
### 73در 108سانتیمتر # 520در 774گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاتون
مدل: 142
وضعیت: موجود
### 56 در 73 سانتیمتر # 395 در 519 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد..
3,700,000 تومان 1,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حضرت ابوالفضل
مدل: 1113
وضعیت: موجود
### 70در 104سانتیمتر # 500در 745گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
7,400,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حافظ
مدل: 195
وضعیت: موجود
### 74در 123سانتیمتر # 530در 881گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن کوروش و ماندانا
مدل: 1117
وضعیت: موجود
### 98در 180سانتیمتر # 700در 1280گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جاویدان
مدل: 197
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 399گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جام
مدل: 146
وضعیت: موجود
### 73در 140سانتیمتر # 520در 745گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توکل
مدل: 1101
وضعیت: موجود
### 70در 70سانتیمتر # 500در 500گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تندیس ماندانا
مدل: 191
وضعیت: موجود
### 70در 96سانتیمتر # 500در 688گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنا
مدل: 177
وضعیت: موجود
### 42در 57سانتیمتر # 300در 405گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تالار آینه
مدل: 175
وضعیت: موجود
### 119در 84سانتیمتر # 850در 600گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار
مدل: 5558
وضعیت: موجود
### 34در 64سانتیمتر # 240در 455گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,975,000 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوسه بر آهو
مدل: 1106
وضعیت: موجود
### 66در 98سانتیمتر # 400در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهشت
مدل: 185
وضعیت: موجود
### 78در 117سانتیمتر # 560در 839گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بانگ
مدل: 178
وضعیت: موجود
### 84در 119سانتیمتر # 600در 850گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ملوکوت
مدل: 1103
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 660گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت
مدل: 1112
وضعیت: موجود
### 42در 60سانتیمتر # 300در 426گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,300,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آوای عشق
مدل: 164
وضعیت: موجود
### 77 در 107 سانتیمتر # 550 در 770 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و..
7,650,000 تومان 4,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آسمانی
مدل: 181
وضعیت: موجود
### 70در 102سانتیمتر # 500در 726گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرایش در روستا
مدل: 169
وضعیت: موجود
### 87در 67سانتیمتر # 620در 480گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرامش
مدل: 180
وضعیت: موجود
### 56در 685سانتیمتر # 400در 610گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  شکارگاه
مدل: 1111
وضعیت: موجود
### 158در 56 سانتیمتر # 1130در 400گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرتو
مدل: 1116
وضعیت: پیش سفارش
### 140در 47سانتیمتر # 1000در 330گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی(جدید)
مدل: 182
وضعیت: پیش سفارش
### 77در 50سانتیمتر # 550در 360گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز
مدل: 102
وضعیت: پیش سفارش
### 147در 98سانتیمتر # 1050در 700گره # 86رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
0 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2024