آثار هنرمندان ایران

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش  آثار هنرمندان ایران


تلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 

 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش نکویی اهل کرامت
مدل: 116
وضعیت: موجود
### 70در 104سانتیمتر # 500در 740گره # 104رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ فروش
مدل: 106
وضعیت: موجود
### 49در 67سانتیمتر # 350در 480گره # 89رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فخرالزمان قاجار
مدل: 104
وضعیت: موجود
### 47در 67سانتیمتر # 334در 482گره # 84رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
270,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق پرواز
مدل: 132
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
610,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی بهار
مدل: 128
وضعیت: موجود
### 71در 97سانتیمتر # 505در 695گره # 150رنگ # رجشمار 50 ### نخ های ابریشم :  12رنگ مقدار مو..
590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کوروش و ماندانا
مدل: 138
وضعیت: موجود
### 70 در 48 سانتیمتر # 500 در 345 گره # 64 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرده اسرار
مدل: 110
وضعیت: موجود
### 70در 102سانتیمتر # 500در 725گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
630,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هستی
مدل: 107
وضعیت: موجود
### 63در 53سانتیمتر # 452در 379گره # 123رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مژده نور
مدل: 105
وضعیت: موجود
### 98در 67سانتیمتر #700در 480گره # 179رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر
مدل: 127
وضعیت: موجود
### 49در 71سانتیمتر # 350در 505گره # 117رنگ # رجشمار 50 ### نخ های ابریشم : 4 رنگ مقدار مورد نیا..
310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فال
مدل: 121
وضعیت: موجود
### 49در 66سانتیمتر # 350در 473گره # 100رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو
مدل: 101
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های صبحگاهی
مدل: 120
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 98رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاه قاجار
مدل: 160
وضعیت: موجود
### 90 در 64 سانتیمتر # 600 در 425 گره # 71 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 16 رنگ مقد..
435,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش عالم غیب
مدل: 126
وضعیت: موجود
### 102در 141سانتیمتر # 730در 1009گره # 83رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,180,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر پاییز
مدل: 118
وضعیت: موجود
### 42در 58سانتیمتر # 300در 414گره # 22رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
210,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی
مدل: 113
وضعیت: موجود
### 105در 69سانتیمتر # 750در 490گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
615,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام روستا
مدل: 112
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تمنای بخشایش
مدل: 114
وضعیت: موجود
### 70در 90سانتیمتر # 500در 640گره # 97رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ترنم عاشقي
مدل: 135
وضعیت: موجود
### 42در 61سانتیمتر # 300در 436گره # 67رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
250,000 تومان
ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل: 109
وضعیت: موجود
### 70در 89سانتیمتر # 500در 634گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### نخ ابريشم : 14 رنگ مقدار مورد نیا..
570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاد ایام
مدل: 129
وضعیت: موجود
### 56در 74سانتیمتر # 400در 525گره # 89رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاکدامنی یوسف
مدل: 108
وضعیت: موجود
### 70در 89سانتیمتر # 500در 639گره # 93رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازش
مدل: 153
وضعیت: موجود
### 71 در 704 سانتیمتر # 756 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه آتوسا
مدل: 111
وضعیت: موجود
### 60در 81سانتیمتر # 430در 580گره # 77رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته صبحگاهی
مدل: 123
وضعیت: موجود
### 110در 75سانتیمتر # 785در 533گره # 124رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 125
وضعیت: موجود
### 96در 71سانتیمتر # 685در 509گره # 67رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عشق زیبا
مدل: 167
وضعیت: موجود
### 113 در 76 سانتیمتر # 800 در 540 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله..
840,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عاشقانه
مدل: 134
وضعیت: موجود
### 60در 94سانتیمتر # 428در 674گره # 148رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
520,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طلوع
مدل: 144
وضعیت: موجود
### 71 در 101 سانتیمتر # 500 در 724 گره # 97 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیدا
مدل: 139
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه
مدل: 2312
وضعیت: موجود
### 55 در 142 سانتیمتر # 388 در 1008 گره # 16 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سیمرغ
مدل: 168
وضعیت: موجود
### 94 در 128 سانتیمتر # 670 در 912 گره #  رجشمار 50 ### مقدار م..
1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سروش عالم غیب
مدل: 119
وضعیت: موجود
### 74در 102سانتیمتر # 530در 730گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
620,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رايحه
مدل: 133
وضعیت: موجود
### 53در78سانتیمتر # 380در 560گره # 95رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
390,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر روستا
مدل: 115
وضعیت: موجود
### 59در 89سانتیمتر # 420در 638گره # 100رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
458,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دايره هستي نفيس
مدل: 136
وضعیت: موجود
### 154در 105سانتیمتر # 1100در 747گره # 138رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
1,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاتون
مدل: 142
وضعیت: موجود
### 56 در 73 سانتیمتر # 395 در 519 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد..
450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی پیراهن یوسف
مدل: 103
وضعیت: موجود
### 70در 99سانتیمتر # 500در 710گره # 100رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فال حافظ
مدل: 122
وضعیت: پیش سفارش
### 59در 80سانتیمتر # 424در 570گره # 80رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
410,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های صبحگاهی
مدل: 117
وضعیت: پیش سفارش
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 98رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بزم خسرو پرویز
مدل: 102
وضعیت: پیش سفارش
### 147در 98سانتیمتر # 1050در 700گره # 86رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
1,200,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2019