پیشنهادات ویژه

نمایش: لیست / شبکه ای
نمایش:
مرتب کردن براساس:
نخ و نقشه تابلو فرش  شیراز
مدل: 738
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,954,000 تومان 1,725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
مدل: 737
وضعیت: موجود
### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,670,000 تومان 3,445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ارگ
مدل: 950
وضعیت: موجود
### 24 در 17 سانتیمتر # 170 در 120 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
165,000 تومان 115,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب سوار
مدل: 720
وضعیت: موجود
### 69 در 59 سانتیمتر # 495 در 418 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,155,000 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونیز
مدل: 206
وضعیت: موجود
### 63در 84سانتیمتر # 450در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
1,800,000 تومان 1,326,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه 2
مدل: 22223
وضعیت: موجود
### 150 در 97 سانتیمتر # 1070 در 686 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد ن..
4,895,000 تومان 4,225,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برکه سبز
مدل: 6750
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,552,000 تومان 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 22280
وضعیت: موجود
### 71در 104سانتیمتر # 504در 744گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,450,000 تومان 1,985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جام ریتون
مدل: 706
وضعیت: موجود
### 33در 45سانتیمتر # 236در 318گره # 42رنگ # رجشمار 49 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
419,000 تومان 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جاویدان
مدل: 22277
وضعیت: موجود
### 70در 53سانتیمتر # 500در 375گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,250,000 تومان 960,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن امپراطوری
مدل: 22257
وضعیت: موجود
### 230 در 116 سانتیمتر # 1630 در 828 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
6,700,000 تومان 4,225,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جشن کوروش و ماندانا
مدل: 1117
وضعیت: موجود
### 98در 180سانتیمتر # 700در 1280گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
5,970,000 تومان 4,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جواهرفروش
مدل: 22269
وضعیت: موجود
### 98در 47سانتیمتر # 700در 335گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,560,000 تومان 1,385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حضرت ابوالفضل
مدل: 1113
وضعیت: موجود
### 70در 104سانتیمتر # 500در 745گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,450,000 تومان 1,895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات مزرعه
مدل: 6635
وضعیت: موجود
### 99 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
2,000,000 تومان 1,780,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاتون
مدل: 142
وضعیت: موجود
### 56 در 73 سانتیمتر # 395 در 519 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد..
1,375,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده
مدل: 723
وضعیت: موجود
### 70 در 101 سانتیمتر # 500 در 721 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,950,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده البرت
مدل: 22227
وضعیت: موجود
### 84در 42سانتیمتر # 600در 300گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی
مدل: 730
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,950,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خلقت آدم
مدل: 702
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
1,508,000 تومان 1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داریوش کبیر
مدل: 744
وضعیت: موجود
### 53 در 80 سانتیمتر # 380 در 570 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و سگ
مدل: 727
وضعیت: موجود
### 60 در 98 سانتیمتر # 430 در 702 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,600,000 تومان 1,425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درشکه چی
مدل: 712
وضعیت: موجود
### 74در 50سانتیمتر # 530در 360گره # 16رنگ # رجشمار 29 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,050,000 تومان 895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه ملل
مدل: 701
وضعیت: موجود
### 78در 55سانتیمتر # 560در 390گره # 43رنگ # رجشمار 50 ###  ..
1,220,000 تومان 1,075,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دست بوسی
مدل: 22295
وضعیت: موجود
### 64در 92سانتیمتر # 450در 650گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
2,075,000 تومان 1,915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلباخته
مدل: 22232
وضعیت: موجود
### 85 در 63 سانتیمتر # 600 در 450 گره # 94 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد ..
1,610,000 تومان 1,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص باله
مدل: 22294
وضعیت: موجود
### 34در 84سانتیمتر # 310در 600گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
1,860,000 تومان 1,735,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص ونیز
مدل: 22286
وضعیت: موجود
### 110 در 77سانتیمتر # 785در 550گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,880,000 تومان 2,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
مدل: 746
وضعیت: موجود
### 95 در 53 سانتیمتر # 680 در 381 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,400,000 تومان 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زن سرخ پوست
مدل: 22265
وضعیت: موجود
### 51 در 75 سانتیمتر # 360 در 530 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,275,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگی در مزرعه
مدل: 22216
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
2,330,000 تومان 2,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل: 728
وضعیت: موجود
### 48 در 89 سانتیمتر # 342 در 639 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سر ستون تخت جمشید
مدل: 745
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
977,000 تومان 865,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
مدل: 1108
وضعیت: موجود
### 52در 85سانتیمتر # 370در 608گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,500,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز رومی
مدل: 749
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,395,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سربازان کوروش
مدل: 716
وضعیت: موجود
### 48در 94سانتیمتر # 340در 665گره # 16رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
مدل: 22239
وضعیت: موجود
### 26در 91سانتیمتر # 650در 480گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,794,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان
مدل: 22291
وضعیت: موجود
### 78در 112سانتیمتر # 533در 800گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
2,950,000 تومان 2,765,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان (سایزمتوسط)
مدل: 22268
وضعیت: موجود
### 112 در 75 سانتیمتر # 800 در 539 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,875,000 تومان 2,720,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان جدید(سایزبزرگ)
مدل: 22255
وضعیت: موجود
### 154 در 98 سانتیمتر # 1101 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
4,285,000 تومان 3,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 708
وضعیت: موجود
### 110در 67 سانتیمتر # 775در 475گره # 21 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,055,000 تومان 1,790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 220
وضعیت: موجود
### 104در 63سانتیمتر # 740در 448گره # 171رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,050,000 تومان 1,910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 717
وضعیت: موجود
### 112در 70سانتیمتر # 800در 500گره # 33 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,150,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر 2
مدل: 714
وضعیت: موجود
### 126در 70سانتیمتر # 900در 502گره # 36 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,500,000 تومان 2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
مدل: 732
وضعیت: موجود
### 104 در 63 سانتیمتر # 740 در 448 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,850,000 تومان 1,590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
مدل: 743
وضعیت: موجود
### 105 در 64 سانتیمتر # 750 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,880,000 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(5)
مدل: 748
وضعیت: موجود
### 112 در 70 سانتیمتر # 800 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
2,200,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاه قاجار
مدل: 160
وضعیت: موجود
### 90 در 64 سانتیمتر # 600 در 425 گره # 71 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 16 رنگ مقد..
1,600,000 تومان 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق پرواز
مدل: 132
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,300,000 تومان 1,955,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 2
مدل: 2362
وضعیت: موجود
### 80در 158سانتیمتر # 571در 1132گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
4,000,000 تومان 2,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیدا
مدل: 139
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
1,600,000 تومان 1,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیر و گاو تخت جمشید
مدل: 733
وضعیت: موجود
### 88 در 56 سانتیمتر # 630 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,400,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو 2
مدل: 1107
وضعیت: موجود
### 60در 86سانتیمتر # 430در 612گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,749,000 تومان 1,340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 125
وضعیت: موجود
### 96در 71سانتیمتر # 685در 509گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,300,000 تومان 1,425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فخرالزمان قاجار
مدل: 104
وضعیت: موجود
### 47در 67سانتیمتر # 334در 482گره # 84رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,125,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرش فروش
مدل: 22259
وضعیت: موجود
### 127در 95سانتیمتر # 910در 678گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,550,000 تومان 2,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته
مدل: 711
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 548گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
765,000 تومان 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
مدل: 719
وضعیت: پیش سفارش
### 70 در 98 سانتیمتر # 500 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,900,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور
مدل: 734
وضعیت: موجود
### 90 در 67سانتیمتر # 640 در 480 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
1,715,000 تومان 1,490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور(2)
مدل: 739
وضعیت: موجود
### 53 در 34 سانتیمتر # 380 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
510,000 تومان 489,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق
مدل: 705
وضعیت: موجود
### 90در 59سانتیمتر # 645در 420گره # 47رنگ # رجشمار 50 ###..
1,512,000 تومان 1,335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)
مدل: 731
وضعیت: موجود
### 84 در 53 سانتیمتر # 600 در 3800 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,273,000 تومان 1,121,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا
مدل: 703
وضعیت: موجود
### 79در 60سانتیمتر # 563در 428گره # 60رنگ # رجشمار 50 ###..
1,346,000 تومان 1,189,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا
مدل: 704
وضعیت: موجود
### 67در 53سانتیمتر # 480در 375گره # 26رنگ # رجشمار 50 ###..
1,000,000 تومان 885,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا(رنگی)
مدل: 735
وضعیت: موجود
### 98 در 77 سانتیمتر # 700 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,149,000 تومان 1,895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادرانه
مدل: 22262
وضعیت: موجود
### 84 در 61 سانتیمتر # 600 در 432 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,735,000 تومان 1,525,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادربزرگ
مدل: 6683
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 422 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,455,000 تومان 1,380,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا
مدل: 192
وضعیت: موجود
### 61 در 82 سانتیمتر # 430 در 580 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
1,680,000 تومان 1,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محافظان کوروش
مدل: 741
وضعیت: موجود
### 98 در 44 سانتیمتر # 700 در 311 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,215,000 تومان 1,075,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
مدل: 742
وضعیت: موجود
### 91 در 58 سانتیمتر # 648 در 411 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,486,000 تومان 1,290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات با کودکان
مدل: 22256
وضعیت: موجود
### 119 در 84 سانتیمتر # 848 در 603 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,940,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات پنهانی
مدل: 22278
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,600,000 تومان 1,180,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه
مدل: 707
وضعیت: موجود
### 63در 76سانتیمتر # 450در 540گره # 79رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,356,000 تومان 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه آتوسا
مدل: 111
وضعیت: موجود
### 60در 81سانتیمتر # 430در 580گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,722,000 تومان 1,220,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر (سایز بزرگ)
مدل: 1114
وضعیت: موجود
### 72در 104سانتیمتر # 509در 738گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
2,550,000 تومان 1,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهریه
مدل: 22213
وضعیت: موجود
### 113 در 77 سانتیمتر # 800 در 549 گره #  رجشمار 50 ### مقدار م..
2,928,000 تومان 2,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهمانی عروس
مدل: 22287
وضعیت: موجود
### 126در 77سانتیمتر # 900در 550گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
3,300,000 تومان 3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میز شطرنج
مدل: 22254
وضعیت: موجود
### 84 در 120 سانتیمتر # 600 در 855 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,949,000 تومان 1,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نامه
مدل: 22267
وضعیت: موجود
### 70 در 105 سانتیمتر # 500 در 749 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,340,000 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نان پز
مدل: 1110
وضعیت: موجود
### 102در 69سانتیمتر # 730در 490گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,385,000 تومان 1,823,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوارنده جوان
مدل: 22296
وضعیت: موجود
### 90در 137سانتیمتر # 641در 980گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
4,350,000 تومان 4,030,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازش
مدل: 153
وضعیت: موجود
### 71 در 704 سانتیمتر # 756 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
2,485,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازنده
مدل: 22292
وضعیت: موجود
### 60در 81سانتیمتر # 430در 580 # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پ..
1,785,000 تومان 1,575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هدایا برای کوروش
مدل: 736
وضعیت: موجود
### 98 در 69 سانتیمتر # 700 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,850,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پاسورباز جوان
مدل: 22221
وضعیت: موجود
### 140در 104سانتیمتر # 1000در 740گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
4,800,000 تومان 4,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پسر شیپور زن
مدل: 710
وضعیت: موجود
### 80در59سانتیمتر # 570در 420گره # 23رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,336,000 تومان 1,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن
مدل: 22293
وضعیت: موجود
### 83در 105سانتیمتر # 593در 750گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
2,975,000 تومان 2,820,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پیانوزن نفیس
مدل: 22246
وضعیت: موجود
### 196در 144سانتیمتر # 1400در 1025گره #  رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 40 رنگ مقدار ..
7,400,000 تومان 6,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کاخ آپادانا
مدل: 740
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,300,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کالسکه ران
مدل: 747
وضعیت: موجود
### 91 در 64 سانتیمتر # 650 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,580,000 تومان 1,420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه هخامنشی
مدل: 729
وضعیت: موجود
### 98 در 55 سانتیمتر # 700 در 394 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
1,400,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کلبه جنگلی
مدل: 687
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 64رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ..
1,250,000 تومان 800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کودک و گل
مدل: 722
وضعیت: موجود
### 45 در 70 سانتیمتر # 320 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
895,000 تومان 790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گاودار
مدل: 6680
وضعیت: موجود
### 122 در 87 سانتیمتر # 870 در 624 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
2,900,000 تومان 2,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای آتشین
مدل: 5541
وضعیت: موجود
### 53 در 66 سانتیمتر # 380 در 474 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,035,000 تومان 920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو
مدل: 101
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,300,000 تومان 1,980,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2022