پیشنهادات ویژه

نمایش: لیست / شبکه ای
نمایش:
مرتب کردن براساس:
ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل: 109
وضعیت: موجود
### 70در 89سانتیمتر # 500در 634گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### نخ ابريشم : 14 رنگ مقدار مورد نیا..
2,640,000 تومان 1,450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  آیت الکرسی
مدل: 316
وضعیت: موجود
### 87در 59سانتیمتر # 620در 421گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,110,000 تومان 1,375,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  شیراز
مدل: 738
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,954,000 تومان 1,725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آبشار و رودخانه
مدل: 631
وضعیت: موجود
### 67در 49سانتیمتر # 480در 349گره # 57رنگ # رجشمار 50 ###  ..
1,606,000 تومان 1,274,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرامش برکه
مدل: 6754
وضعیت: موجود
### 84در 57سانتیمتر # 603در 406گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
2,347,000 تومان 1,040,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آوای عشق
مدل: 164
وضعیت: موجود
### 77 در 107 سانتیمتر # 550 در 770 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و..
3,530,000 تومان 1,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
مدل: 737
وضعیت: موجود
### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,670,000 تومان 3,445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس عاشقانه
مدل: 205
وضعیت: موجود
### 59در 84سانتیمتر # 420در 600گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,415,000 تومان 1,980,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب سوار
مدل: 720
وضعیت: موجود
### 69 در 59 سانتیمتر # 495 در 418 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,155,000 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اشتیاق
مدل: 22245
وضعیت: موجود
### 63 در 78 سانتیمتر # 450 در 620گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,674,000 تومان 1,587,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اشرافی
مدل: 564
وضعیت: موجود
### 39 در 56 سانتیمتر # 278 در 400 گره # 80 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,532,000 تومان 1,062,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهی و ربی
مدل: 376
وضعیت: موجود
### 70در 53سانتیمتر # 500در 375گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,516,000 تومان 988,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت
مدل: 1112
وضعیت: موجود
### 42در 60سانتیمتر # 300در 426گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,065,000 تومان 799,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بابونه
مدل: 563
وضعیت: موجود
### 48 در 70 سانتیمتر # 345 در 511 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
1,690,000 تومان 1,087,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار مسگری
مدل: 6641
وضعیت: موجود
### 87 در 61 سانتیمتر # 620 در 435 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
2,585,000 تومان 1,405,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ آرزو ها
مدل: 698
وضعیت: موجود
### 85 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره # 74 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
2,300,000 تومان 1,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ بهشت
مدل: 255
وضعیت: موجود
### 147در 88سانتیمتر # 1050در 625گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
6,289,000 تومان 2,161,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ ونیز
مدل: 206
وضعیت: موجود
### 63در 84سانتیمتر # 450در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,590,000 تومان 1,795,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ پاییزی
مدل: 684
وضعیت: موجود
### 84در58سانتیمتر # 600در 410گره # 65رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
2,358,000 تومان 1,399,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ پدری
مدل: 619
وضعیت: موجود
### 46در 30سانتیمتر # 330در 217گره # 47رنگ # رجشمار 50 ###  ..
687,000 تومان 614,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه کاترین
مدل: 213
وضعیت: موجود
### 147در 100سانتیمتر # 1050در 763گره # 146رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
7,680,000 تومان 3,790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برکه سبز
مدل: 6750
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,588,000 تومان 1,407,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل: 3312
وضعیت: موجود
### 37 در 47 سانتیمتر # 258 در 330 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله ..
689,000 تومان 587,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار دل انگیز
مدل: 679
وضعیت: موجود
### 84در 53سانتیمتر # 600در 379گره # 70رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,180,000 تومان 1,403,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار سرسبز
مدل: 671
وضعیت: موجود
### 70در49سانتیمتر # 500در 352گره # 69 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
1,687,000 تومان 1,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوسه بر آهو
مدل: 1106
وضعیت: موجود
### 66در 98سانتیمتر # 400در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,330,000 تومان 1,656,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی بهار
مدل: 1115
وضعیت: موجود
### 64در 93سانتیمتر # 450در 663گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
2,490,000 تومان 1,495,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 22280
وضعیت: موجود
### 71در 104سانتیمتر # 504در 744گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
3,615,000 تومان 1,423,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تاب باز
مدل: 237
وضعیت: موجود
### 46در 67سانتیمتر # 330در 480گره # 69رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,518,000 تومان 1,357,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار
مدل: 5558
وضعیت: موجود
### 34در 64سانتیمتر # 240در 455گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,047,000 تومان 726,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توحید
مدل: 389
وضعیت: موجود
### 94در 46سانتیمتر # 670در 330گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,788,000 تومان 1,076,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جام ریتون
مدل: 706
وضعیت: موجود
### 33در 45سانتیمتر # 236در 318گره # 42رنگ # رجشمار 49 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
419,000 تومان 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جاویدان
مدل: 22277
وضعیت: موجود
### 70در 53سانتیمتر # 500در 375گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,799,000 تومان 1,157,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جل جلاله نفيس
مدل: 347
وضعیت: موجود
### 63در 46سانتیمتر # 450در 330گره # 33 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
1,201,000 تومان 1,023,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جل جلاله کوچک
مدل: 356
وضعیت: موجود
### 42در29سانتیمتر # 300در 207گره # 18 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
502,000 تومان 328,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی
مدل: 224
وضعیت: موجود
### 112در 82سانتیمتر # 800در 587گره # 111رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
4,500,000 تومان 2,445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل بهاری
مدل: 6618
وضعیت: موجود
### 70 در 50 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
1,678,000 تومان 996,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل پاییزی
مدل: 6677
وضعیت: موجود
### 85 در 47 سانتیمتر # 600 در 329 گره # 61 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
1,892,000 تومان 1,123,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جواهرفروش
مدل: 22269
وضعیت: موجود
### 98در 47سانتیمتر # 700در 335گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,248,000 تومان 1,559,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حضرت ابوالفضل
مدل: 1113
وضعیت: موجود
### 70در 104سانتیمتر # 500در 745گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
3,420,000 تومان 1,710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام روستا
مدل: 112
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,000,000 تومان 1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات مزرعه
مدل: 6635
وضعیت: موجود
### 99 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,355,000 تومان 1,488,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاتون
مدل: 142
وضعیت: موجود
### 56 در 73 سانتیمتر # 395 در 519 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد..
1,710,000 تومان 1,030,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه همسایه
مدل: 605
وضعیت: موجود
### 35در 48سانتیمتر # 250در 340گره #52رنگ # رجشمار 50 ### نخ و نقشه  ..
815,000 تومان 789,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده
مدل: 723
وضعیت: موجود
### 70 در 101 سانتیمتر # 500 در 721 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,950,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده البرت
مدل: 22227
وضعیت: موجود
### 84در 42سانتیمتر # 600در 300گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,725,000 تومان 1,197,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظ برایان
مدل: 207
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 550گره # 66رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,320,000 تومان 1,310,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی
مدل: 730
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,950,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خلقت آدم
مدل: 702
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
1,508,000 تومان 1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داریوش کبیر
مدل: 744
وضعیت: موجود
### 53 در 80 سانتیمتر # 380 در 570 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره زن
مدل: 238
وضعیت: موجود
### 42در 71سانتیمتر # 300در 509گره # 95رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,464,000 تومان 1,308,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره هستی(جدید)
مدل: 182
وضعیت: موجود
### 77در 50سانتیمتر # 550در 360گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,650,000 تومان 1,402,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار
مدل: 641
وضعیت: موجود
### 28در56سانتیمتر # 200در 400گره # 27رنگ # رجشمار 50 ###  ..
767,000 تومان 609,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و سگ
مدل: 727
وضعیت: موجود
### 60 در 98 سانتیمتر # 430 در 702 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,600,000 تومان 1,425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختران قایق سوار
مدل: 201
وضعیت: موجود
### 70در 45سانتیمتر # 500در 320گره # *83 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,533,000 تومان 1,450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درشکه چی
مدل: 712
وضعیت: موجود
### 74در 50سانتیمتر # 530در 360گره # 16رنگ # رجشمار 29 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,050,000 تومان 895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه ملل
مدل: 701
وضعیت: موجود
### 78در 55سانتیمتر # 560در 390گره # 43رنگ # رجشمار 50 ###  ..
1,220,000 تومان 1,075,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلباخته
مدل: 22232
وضعیت: موجود
### 85 در 63 سانتیمتر # 600 در 450 گره # 94 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد ..
2,589,000 تومان 1,148,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلپسند
مدل: 5514
وضعیت: موجود
### 80 در 57 سانتیمتر # 570 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,677,000 تومان 1,455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهکده رویایی
مدل: 6756
وضعیت: موجود
### 81در 58سانتیمتر # 575در 416گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
2,293,000 تومان 1,361,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهکده زیبا
مدل: 6744
وضعیت: موجود
### 63در 49سانتیمتر # 450در 350گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,510,000 تومان 1,198,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو شاخه گل رز
مدل: 599
وضعیت: موجود
### 24 در 34 سانتیمتر # 170 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
391,000 تومان 369,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش راز کودکانه
مدل: 22272
وضعیت: موجود
### 71در 53سانتیمتر # 551در 380گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,010,000 تومان 1,599,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز (کوچک)
مدل: 518
وضعیت: موجود
### 21در 28سانتیمتر # 149در 200گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
286,000 تومان 283,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز سرخ
مدل: 507
وضعیت: موجود
### 36در 49سانتیمتر # 260در 350گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
873,000 تومان 736,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رزهای بهاری
مدل: 580
وضعیت: موجود
### 73 در 41 سانتیمتر # 520 در 290 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,446,000 تومان 1,074,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص باله
مدل: 22284
وضعیت: موجود
### 50در 70سانتیمتر # 360در 499گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,722,000 تومان 1,022,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص شش پری
مدل: 22283
وضعیت: موجود
### 119در 69سانتیمتر # 850در 495گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
4,033,000 تومان 2,395,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
مدل: 746
وضعیت: موجود
### 95 در 53 سانتیمتر # 680 در 381 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,400,000 تومان 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه و گل
مدل: 548
وضعیت: موجود
### 112در 73سانتیمتر # 800در 475گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
3,641,000 تومان 1,915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روشنک
مدل: 555
وضعیت: موجود
### 63 در 42 سانتیمتر # 450 در 300 گره # 70 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,294,000 تومان 962,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایز بزرگ)
مدل: 215
وضعیت: موجود
### 64در 81سانتیمتر # 457در 580گره # 63رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,540,000 تومان 2,399,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایزکوچک)
مدل: 208
وضعیت: موجود
### 56در 44سانتیمتر # 400در 315گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,207,000 تومان 1,175,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رويای بهار
مدل: 532
وضعیت: موجود
### 45 در59 سانتیمتر # 320در 420گره # 76رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
1,288,000 تومان 894,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زن سرخ پوست
مدل: 22265
وضعیت: موجود
### 51 در 75 سانتیمتر # 360 در 530 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
1,828,000 تومان 1,177,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زن چوپان
مدل: 6636
وضعیت: موجود
### 177در 53سانتیمتر # 550در 382گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,014,000 تومان 994,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگی در مزرعه
مدل: 22216
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,355,000 تومان 1,660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زيبا
مدل: 537
وضعیت: موجود
### 51در 68سانتیمتر # 360در 484گره # 107رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
1,325,000 تومان 1,180,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد و گلدان
مدل: 5513
وضعیت: موجود
### 80 در 59 سانتیمتر # 570 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,295,000 تومان 1,247,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز
مدل: 540
وضعیت: موجود
### 49در 38سانتیمتر # 350در 270گره # 71  رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
906,000 تومان 764,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل شقایق
مدل: 577
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,415,000 تومان 1,675,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله
مدل: 5550
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 349گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,673,000 تومان 1,244,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله های سفید
مدل: 5553
وضعیت: موجود
### 59در 45سانتیمتر # 420در 320گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,288,000 تومان 1,087,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گلهای باغ
مدل: 528
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 350 گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
1,678,000 تومان 1,164,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبزه و گل
مدل: 526
وضعیت: موجود
### 46در 64سانتیمتر # 300در 420گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
1,208,000 تومان 959,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل: 728
وضعیت: موجود
### 48 در 89 سانتیمتر # 342 در 639 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سر ستون تخت جمشید
مدل: 745
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
977,000 تومان 865,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
مدل: 1108
وضعیت: موجود
### 52در 85سانتیمتر # 370در 608گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,875,000 تومان 1,033,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز رومی
مدل: 749
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,395,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سربازان کوروش
مدل: 716
وضعیت: موجود
### 48در 94سانتیمتر # 340در 665گره # 16رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرخپوست
مدل: 22270
وضعیت: موجود
### 54در 80سانتیمتر # 388در 570گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,847,000 تومان 1,285,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سطل گل
مدل: 565
وضعیت: موجود
###48در 66سانتیمتر # 340در 470گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,532,000 تومان 1,062,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سیندرلا
مدل: 22281
وضعیت: موجود
### 119در 71سانتیمتر # 850در 509گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
4,147,000 تومان 2,876,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
مدل: 22239
وضعیت: موجود
### 26در 91سانتیمتر # 650در 480گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,990,000 تومان 1,476,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر جوان
مدل: 202
وضعیت: موجود
### 93در 66سانتیمتر # 663در 470گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,990,000 تومان 2,370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 717
وضعیت: موجود
### 112در 70سانتیمتر # 800در 500گره # 33 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,150,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 708
وضعیت: موجود
### 110در 67 سانتیمتر # 775در 475گره # 21 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,055,000 تومان 1,790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 220
وضعیت: موجود
### 104در 63سانتیمتر # 740در 448گره # 171رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
3,180,000 تومان 1,730,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر 2
مدل: 714
وضعیت: موجود
### 126در 70سانتیمتر # 900در 502گره # 36 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,500,000 تومان 2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
مدل: 732
وضعیت: موجود
### 104 در 63 سانتیمتر # 740 در 448 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,850,000 تومان 1,590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
مدل: 743
وضعیت: موجود
### 105 در 64 سانتیمتر # 750 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,880,000 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(5)
مدل: 748
وضعیت: موجود
### 112 در 70 سانتیمتر # 800 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
2,200,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاه قاجار
مدل: 160
وضعیت: موجود
### 90 در 64 سانتیمتر # 600 در 425 گره # 71 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 16 رنگ مقد..
2,125,000 تومان 1,168,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاهزاده و نقاش
مدل: 242
وضعیت: موجود
### 56در 84سانتیمتر # 400در 600گره # 106رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,300,000 تومان 1,480,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق پرواز
مدل: 132
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,920,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 2
مدل: 2362
وضعیت: موجود
### 80در 158سانتیمتر # 571در 1132گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,390,000 تومان 2,970,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه
مدل: 579
وضعیت: موجود
### 40 در 56 سانتیمتر # 284 در 400 گره # 58 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج..
1,089,000 تومان 864,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه های بهاری
مدل: 627
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
2,300,000 تومان 1,365,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیدا
مدل: 139
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
2,000,000 تومان 1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیر و گاو تخت جمشید
مدل: 733
وضعیت: موجود
### 88 در 56 سانتیمتر # 630 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,400,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صاحب الزمان
مدل: 3355
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,830,000 تومان 1,419,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو 2
مدل: 1107
وضعیت: موجود
### 60در 86سانتیمتر # 430در 612گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,195,000 تومان 1,755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طاقچه گل
مدل: 5515
وضعیت: موجود
### 70 در 49 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,678,000 تومان 1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عروسی پاپ
مدل: 22233
وضعیت: موجود
### 179 در 120 سانتیمتر # 1280 در 860 گره # 140 رنگ # رجشمار 50 ### تعداد رنگ ابریشم : 40 رنگ ..
105,490,000 تومان 5,206,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 125
وضعیت: موجود
### 96در 71سانتیمتر # 685در 509گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,910,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فردوس
مدل: 6601
وضعیت: موجود
### 80در 52سانتیمتر # 570 در 370گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,022,000 تومان 1,099,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرش فروش
مدل: 22259
وضعیت: موجود
### 127در 95سانتیمتر # 910در 678گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
6,689,000 تومان 1,965,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته
مدل: 711
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 548گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
765,000 تومان 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
مدل: 719
وضعیت: پیش سفارش
### 70 در 98 سانتیمتر # 500 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,900,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور
مدل: 734
وضعیت: موجود
### 90 در 67سانتیمتر # 640 در 480 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
1,715,000 تومان 1,490,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2022