پیشنهادات ویژه

نمایش: لیست / شبکه ای
نمایش:
مرتب کردن براساس:
نخ و نقشه تابلو فرش  شیراز
مدل: 738
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,954,000 تومان 1,725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
مدل: 737
وضعیت: موجود
### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,670,000 تومان 3,445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب سوار
مدل: 720
وضعیت: موجود
### 69 در 59 سانتیمتر # 495 در 418 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,155,000 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برکه سبز
مدل: 6750
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,588,000 تومان 1,407,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جام ریتون
مدل: 706
وضعیت: موجود
### 33در 45سانتیمتر # 236در 318گره # 42رنگ # رجشمار 49 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
419,000 تومان 370,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حضرت ابوالفضل
مدل: 1113
وضعیت: موجود
### 70در 104سانتیمتر # 500در 745گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
3,420,000 تومان 1,710,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات مزرعه
مدل: 6635
وضعیت: موجود
### 99 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,355,000 تومان 1,488,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاتون
مدل: 142
وضعیت: موجود
### 56 در 73 سانتیمتر # 395 در 519 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد..
1,710,000 تومان 1,030,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده
مدل: 723
وضعیت: موجود
### 70 در 101 سانتیمتر # 500 در 721 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,950,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی
مدل: 730
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,950,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خلقت آدم
مدل: 702
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
1,508,000 تومان 1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داریوش کبیر
مدل: 744
وضعیت: موجود
### 53 در 80 سانتیمتر # 380 در 570 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و سگ
مدل: 727
وضعیت: موجود
### 60 در 98 سانتیمتر # 430 در 702 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,600,000 تومان 1,425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درشکه چی
مدل: 712
وضعیت: موجود
### 74در 50سانتیمتر # 530در 360گره # 16رنگ # رجشمار 29 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,050,000 تومان 895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه ملل
مدل: 701
وضعیت: موجود
### 78در 55سانتیمتر # 560در 390گره # 43رنگ # رجشمار 50 ###  ..
1,220,000 تومان 1,075,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
مدل: 746
وضعیت: موجود
### 95 در 53 سانتیمتر # 680 در 381 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,400,000 تومان 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زندگی
مدل: 1118
وضعیت: موجود
### 54در79سانتیمتر # 380در 560گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
2,478,000 تومان 2,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل: 728
وضعیت: موجود
### 48 در 89 سانتیمتر # 342 در 639 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سر ستون تخت جمشید
مدل: 745
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
977,000 تومان 865,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
مدل: 1108
وضعیت: موجود
### 52در 85سانتیمتر # 370در 608گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,875,000 تومان 1,033,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز رومی
مدل: 749
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,395,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سربازان کوروش
مدل: 716
وضعیت: موجود
### 48در 94سانتیمتر # 340در 665گره # 16رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,200,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 717
وضعیت: موجود
### 112در 70سانتیمتر # 800در 500گره # 33 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,150,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 708
وضعیت: موجود
### 110در 67 سانتیمتر # 775در 475گره # 21 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,055,000 تومان 1,790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر 2
مدل: 714
وضعیت: موجود
### 126در 70سانتیمتر # 900در 502گره # 36 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,500,000 تومان 2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
مدل: 732
وضعیت: موجود
### 104 در 63 سانتیمتر # 740 در 448 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,850,000 تومان 1,590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
مدل: 743
وضعیت: موجود
### 105 در 64 سانتیمتر # 750 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,880,000 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(5)
مدل: 748
وضعیت: موجود
### 112 در 70 سانتیمتر # 800 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
2,200,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شقایق های سفید
مدل: 5564
وضعیت: موجود
### 84در62سانتیمتر # 600در 440گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
2,750,000 تومان 2,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق پرواز
مدل: 132
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,920,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 2
مدل: 2362
وضعیت: موجود
### 80در 158سانتیمتر # 571در 1132گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,390,000 تومان 2,970,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیدا
مدل: 139
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
2,000,000 تومان 1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیر و گاو تخت جمشید
مدل: 733
وضعیت: موجود
### 88 در 56 سانتیمتر # 630 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,400,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو 2
مدل: 1107
وضعیت: موجود
### 60در 86سانتیمتر # 430در 612گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,195,000 تومان 1,755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 125
وضعیت: موجود
### 96در 71سانتیمتر # 685در 509گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,910,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته
مدل: 711
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 548گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
765,000 تومان 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
مدل: 719
وضعیت: پیش سفارش
### 70 در 98 سانتیمتر # 500 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,900,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور
مدل: 734
وضعیت: موجود
### 90 در 67سانتیمتر # 640 در 480 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
1,715,000 تومان 1,490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور(2)
مدل: 739
وضعیت: موجود
### 53 در 34 سانتیمتر # 380 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
510,000 تومان 489,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق
مدل: 705
وضعیت: موجود
### 90در 59سانتیمتر # 645در 420گره # 47رنگ # رجشمار 50 ###..
1,512,000 تومان 1,335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)
مدل: 731
وضعیت: موجود
### 84 در 53 سانتیمتر # 600 در 3800 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
1,273,000 تومان 1,121,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا
مدل: 703
وضعیت: موجود
### 79در 60سانتیمتر # 563در 428گره # 60رنگ # رجشمار 50 ###..
1,346,000 تومان 1,189,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا
مدل: 704
وضعیت: موجود
### 67در 53سانتیمتر # 480در 375گره # 26رنگ # رجشمار 50 ###..
1,000,000 تومان 885,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لیدی گودیوا(رنگی)
مدل: 735
وضعیت: موجود
### 98 در 77 سانتیمتر # 700 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,149,000 تومان 1,895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مادربزرگ
مدل: 6683
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 422 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,427,000 تومان 1,441,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ماندانا
مدل: 192
وضعیت: موجود
### 61 در 82 سانتیمتر # 430 در 580 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
2,079,000 تومان 1,455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش محافظان کوروش
مدل: 741
وضعیت: موجود
### 98 در 44 سانتیمتر # 700 در 311 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,215,000 تومان 1,075,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملاقات
مدل: 742
وضعیت: موجود
### 91 در 58 سانتیمتر # 648 در 411 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,486,000 تومان 1,290,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه
مدل: 707
وضعیت: موجود
### 63در 76سانتیمتر # 450در 540گره # 79رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,356,000 تومان 950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملکه آتوسا
مدل: 111
وضعیت: موجود
### 60در 81سانتیمتر # 430در 580گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,080,000 تومان 1,355,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مهر (سایز بزرگ)
مدل: 1114
وضعیت: موجود
### 72در 104سانتیمتر # 509در 738گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
3,135,000 تومان 1,570,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نامه
مدل: 22267
وضعیت: موجود
### 70 در 105 سانتیمتر # 500 در 749 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,589,000 تومان 1,592,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نان پز
مدل: 1110
وضعیت: موجود
### 102در 69سانتیمتر # 730در 490گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,990,000 تومان 1,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نوازش
مدل: 153
وضعیت: موجود
### 71 در 704 سانتیمتر # 756 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
3,150,000 تومان 1,417,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هدایا برای کوروش
مدل: 736
وضعیت: موجود
### 98 در 69 سانتیمتر # 700 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,850,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پسر شیپور زن
مدل: 710
وضعیت: موجود
### 80در59سانتیمتر # 570در 420گره # 23رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,336,000 تومان 1,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کاخ آپادانا
مدل: 740
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,300,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کالسکه ران
مدل: 747
وضعیت: موجود
### 91 در 64 سانتیمتر # 650 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,580,000 تومان 1,420,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کتیبه هخامنشی
مدل: 729
وضعیت: موجود
### 98 در 55 سانتیمتر # 700 در 394 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
1,400,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کودک و گل
مدل: 722
وضعیت: موجود
### 45 در 70 سانتیمتر # 320 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
895,000 تومان 790,000 تومان
نخ و نقشه قصه پدربزرگ
مدل: 22299
وضعیت: موجود
### 100در70سانتیمتر # 500در 719گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
4,350,000 تومان 4,050,000 تومان
نخ و نقشه نوازندگان
مدل: 22302
وضعیت: موجود
### 154در90سانتیمتر # 1100در 637گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
8,467,000 تومان 7,880,000 تومان
نخ و نقشه هشت پری
مدل: 22300
وضعیت: موجود
### 84در168سانتیمتر # 600در 1200گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
8,700,000 تومان 8,100,000 تومان
نخ و نقشه پیانو زن جوان
مدل: 22301
وضعیت: موجود
### 120در80سانتیمتر # 850در 570گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,855,000 تومان 5,460,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو
مدل: 101
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # 94رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,916,000 تومان 1,750,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2023