پیشنهادات ویژه

نمایش: لیست / شبکه ای
نمایش:
مرتب کردن براساس:
ملکه سبا و حضرت سلیمان
مدل: 109
وضعیت: موجود
### 70در 89سانتیمتر # 500در 634گره # 102رنگ # رجشمار 50 ### نخ ابريشم : 14 رنگ مقدار مورد نیا..
5,750,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  آیت الکرسی
مدل: 316
وضعیت: موجود
### 87در 59سانتیمتر # 620در 421گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,200,000 تومان 2,415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش  شیراز
مدل: 738
وضعیت: موجود
### 98 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 1,725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آذرخش
مدل: 229
وضعیت: موجود
### 46در 67سانتیمتر # 330در 480گره # 73رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,860,000 تومان 1,635,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آرامش برکه
مدل: 6754
وضعیت: موجود
### 84در 57سانتیمتر # 603در 406گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
4,435,000 تومان 2,255,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آهو
مدل: 446
وضعیت: موجود
### 59در 84سانتیمتر # 420در 600گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,550,000 تومان 2,080,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آوای عشق
مدل: 164
وضعیت: موجود
### 77 در 107 سانتیمتر # 550 در 770 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و..
7,650,000 تومان 4,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آپادانا
مدل: 737
وضعیت: موجود
### 140 در 98 سانتیمتر # 1000 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
0 تومان 3,445,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ارگ
مدل: 950
وضعیت: موجود
### 24 در 17 سانتیمتر # 170 در 120 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
395,000 تومان 150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب در ساحل
مدل: 415
وضعیت: موجود
### 72در 52سانتیمتر #513در 370گره # 99رنگ # رجشمار 50 ### نخ و نقشه  ..
3,425,000 تومان 1,985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسب سوار
مدل: 720
وضعیت: موجود
### 69 در 59 سانتیمتر # 495 در 418 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
0 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش استراحت پلنگ
مدل: 413
وضعیت: موجود
### 70در 38سانتیمتر # 500در 270گره # 80رنگ # رجشمار 50 ### نخ و نقشه  ..
2,450,000 تومان 1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اشرافی
مدل: 564
وضعیت: موجود
### 39 در 56 سانتیمتر # 278 در 400 گره # 80 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
2,050,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش الهی و ربی
مدل: 376
وضعیت: موجود
### 70در 53سانتیمتر # 500در 375گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,000,000 تومان 1,740,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ایراندخت
مدل: 1112
وضعیت: موجود
### 42در 60سانتیمتر # 300در 426گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,300,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بابونه
مدل: 563
وضعیت: موجود
### 48 در 70 سانتیمتر # 345 در 511 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,200,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بازار مسگری
مدل: 6641
وضعیت: موجود
### 87 در 61 سانتیمتر # 620 در 435 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
4,850,000 تومان 1,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ بهشت
مدل: 255
وضعیت: موجود
### 147در 88سانتیمتر # 1050در 625گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ..
11,200,000 تومان 3,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ پاییزی
مدل: 684
وضعیت: موجود
### 84در58سانتیمتر # 600در 410گره # 65رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ا..
4,450,000 تومان 2,255,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش باغ پدری
مدل: 619
وضعیت: موجود
### 46در 30سانتیمتر # 330در 217گره # 47رنگ # رجشمار 50 ###  ..
1,350,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بدرقه کاترین
مدل: 213
وضعیت: موجود
### 147در 100سانتیمتر # 1050در 763گره # 146رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کا..
14,500,000 تومان 6,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش برکه سبز
مدل: 6750
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,875,000 تومان 2,415,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل: 951
وضعیت: موجود
### 24 در 17 سانتیمتر # 170 در 120 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
395,000 تومان 265,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بسم الله
مدل: 3312
وضعیت: موجود
### 37 در 47 سانتیمتر # 258 در 330 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله ..
1,370,000 تومان 850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار دل انگیز
مدل: 679
وضعیت: موجود
### 84در 53سانتیمتر # 600در 379گره # 70رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,100,000 تومان 2,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهار سرسبز
مدل: 671
وضعیت: موجود
### 70در49سانتیمتر # 500در 352گره # 69 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
3,175,000 تومان 1,875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بوی بهار
مدل: 1115
وضعیت: موجود
### 64در 93سانتیمتر # 450در 663گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,380,000 تومان 2,980,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار
مدل: 5558
وضعیت: موجود
### 34در 64سانتیمتر # 240در 455گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,975,000 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توحید
مدل: 389
وضعیت: موجود
### 94در 46سانتیمتر # 670در 330گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,550,000 تومان 1,825,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش توسن
مدل: 421
وضعیت: موجود
### 59در 83سانتیمتر # 420در 590گره # 75رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
4,470,000 تومان 1,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جام ریتون
مدل: 706
وضعیت: موجود
### 33در 45سانتیمتر # 236در 318گره # 42رنگ # رجشمار 49 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,350,000 تومان 560,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جاویدان
مدل: 22277
وضعیت: موجود
### 70در 53سانتیمتر # 500در 375گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,350,000 تومان 1,675,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جل جلاله نفيس
مدل: 347
وضعیت: موجود
### 63در 46سانتیمتر # 450در 330گره # 33 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
3,370,000 تومان 1,500,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جل جلاله کوچک
مدل: 356
وضعیت: موجود
### 42در29سانتیمتر # 300در 207گره # 18 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
995,000 تومان 575,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جمع خانوادگی
مدل: 224
وضعیت: موجود
### 112در 82سانتیمتر # 800در 587گره # 111رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
8,450,000 تومان 3,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل بهاری
مدل: 6618
وضعیت: موجود
### 70 در 50 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
3,200,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جنگل پاییزی
مدل: 6677
وضعیت: موجود
### 85 در 47 سانتیمتر # 600 در 329 گره # 61 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این ک..
3,600,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حضرت ابوالفضل
مدل: 1113
وضعیت: موجود
### 70در 104سانتیمتر # 500در 745گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
7,400,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حمام روستا
مدل: 112
وضعیت: موجود
### 84در 56سانتیمتر # 600در 400گره # 115رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
4,400,000 تومان 2,450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش حیوانات مزرعه
مدل: 6635
وضعیت: موجود
### 99 در 70 سانتیمتر # 700 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
0 تومان 1,488,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خاتون
مدل: 142
وضعیت: موجود
### 56 در 73 سانتیمتر # 395 در 519 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد..
3,700,000 تومان 1,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه همسایه
مدل: 957
وضعیت: موجود
### 17 در 163 سانتیمتر # 120 در 163 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و..
395,000 تومان 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانه همسایه
مدل: 605
وضعیت: موجود
### 35در 48سانتیمتر # 250در 340گره #52رنگ # رجشمار 50 ### نخ و نقشه  ..
1,550,000 تومان 1,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خانواده
مدل: 723
وضعیت: موجود
### 70 در 101 سانتیمتر # 500 در 721 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
0 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظ برایان
مدل: 207
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 550گره # 66رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,500,000 تومان 2,130,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خداحافظی
مدل: 730
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خلقت آدم
مدل: 702
وضعیت: موجود
### 84در 63سانتیمتر # 600در 450گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
0 تومان 1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش داریوش کبیر
مدل: 744
وضعیت: موجود
### 53 در 80 سانتیمتر # 380 در 570 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دایره زن
مدل: 238
وضعیت: موجود
### 42در 71سانتیمتر # 300در 509گره # 95رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,750,000 تومان 1,340,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار
مدل: 641
وضعیت: موجود
### 28در56سانتیمتر # 200در 400گره # 27رنگ # رجشمار 50 ###  ..
1,450,000 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر بهار
مدل: 961
وضعیت: موجود
### 24 در 17 سانتیمتر # 170 در 120 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
395,000 تومان 170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختر و سگ
مدل: 727
وضعیت: موجود
### 60 در 98 سانتیمتر # 430 در 702 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
0 تومان 1,425,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دختران قایق سوار
مدل: 201
وضعیت: موجود
### 70در 45سانتیمتر # 500در 320گره # *83 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,850,000 تومان 2,230,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش درشکه چی
مدل: 712
وضعیت: موجود
### 74در 50سانتیمتر # 530در 360گره # 16رنگ # رجشمار 29 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان 895,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دروازه ملل
مدل: 701
وضعیت: موجود
### 78در 55سانتیمتر # 560در 390گره # 43رنگ # رجشمار 50 ###  ..
0 تومان 1,075,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دست بوسی
مدل: 22295
وضعیت: موجود
### 64در 92سانتیمتر # 450در 650گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,300,000 تومان 2,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلپسند
مدل: 5514
وضعیت: موجود
### 80 در 57 سانتیمتر # 570 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
5,000,000 تومان 2,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دهکده زیبا
مدل: 6744
وضعیت: موجود
### 63در 49سانتیمتر # 450در 350گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,250,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو شاخه گل رز
مدل: 599
وضعیت: موجود
### 24 در 34 سانتیمتر # 170 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
750,000 تومان 600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش راز کودکانه
مدل: 22272
وضعیت: موجود
### 71در 53سانتیمتر # 551در 380گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,780,000 تومان 2,725,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز (کوچک)
مدل: 518
وضعیت: موجود
### 21در 28سانتیمتر # 149در 200گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
535,000 تومان 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز سرخ
مدل: 507
وضعیت: موجود
### 36در 49سانتیمتر # 260در 350گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,650,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رزهای بهاری
مدل: 580
وضعیت: موجود
### 73 در 41 سانتیمتر # 520 در 290 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
2,750,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رقص شش پری
مدل: 22283
وضعیت: موجود
### 119در 69سانتیمتر # 850در 495گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
7,600,000 تومان 3,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ره آورد
مدل: 746
وضعیت: موجود
### 95 در 53 سانتیمتر # 680 در 381 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 1,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه و گل
مدل: 548
وضعیت: موجود
### 112در 73سانتیمتر # 800در 475گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
6,850,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روستای زیبا
مدل: 676
وضعیت: موجود
### 76در 42سانتیمتر # 540در 300گره # 90 رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
2,925,000 تومان 1,675,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روشنک
مدل: 555
وضعیت: موجود
### 63 در 42 سانتیمتر # 450 در 300 گره # 70 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
2,450,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایز بزرگ)
مدل: 215
وضعیت: موجود
### 64در 81سانتیمتر # 457در 580گره # 63رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,750,000 تومان 2,740,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رومیکا(سایزکوچک)
مدل: 208
وضعیت: موجود
### 56در 44سانتیمتر # 400در 315گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
2,275,000 تومان 1,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رويای بهار
مدل: 532
وضعیت: موجود
### 45 در59 سانتیمتر # 320در 420گره # 76رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
2,450,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رویا
مدل: 22282
وضعیت: موجود
### 59در 77سانتیمتر # 420در 550گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
3,370,000 تومان 3,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زن چوپان
مدل: 6636
وضعیت: موجود
### 177در 53سانتیمتر # 550در 382گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
3,800,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زيبا
مدل: 537
وضعیت: موجود
### 51در 68سانتیمتر # 360در 484گره # 107رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
2,500,000 تومان 2,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زیبایی آفرینش
مدل: 402
وضعیت: موجود
### 84در 55سانتیمتر #600در 396گره # 56رنگ # رجشمار 50 ###..
4,300,000 تومان 1,835,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد و گلدان
مدل: 5513
وضعیت: موجود
### 80 در 59 سانتیمتر # 570 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
4,350,000 تومان 2,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز
مدل: 540
وضعیت: موجود
### 49در 38سانتیمتر # 350در 270گره # 71  رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
1,705,000 تومان 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل شقایق
مدل: 577
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
4,550,000 تومان 2,210,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله
مدل: 5550
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 349گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,150,000 تومان 1,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گلهای باغ
مدل: 528
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 350 گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
3,200,000 تومان 1,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبزه و گل
مدل: 526
وضعیت: موجود
### 46در 64سانتیمتر # 300در 420گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
2,275,000 تومان 1,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ستایش
مدل: 728
وضعیت: موجود
### 48 در 89 سانتیمتر # 342 در 639 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
0 تومان 1,050,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سر ستون تخت جمشید
مدل: 745
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 865,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز آپادانا
مدل: 1108
وضعیت: موجود
### 52در 85سانتیمتر # 370در 608گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,050,000 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرباز رومی
مدل: 749
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سرخپوست
مدل: 22270
وضعیت: موجود
### 54در 80سانتیمتر # 388در 570گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,450,000 تومان 1,675,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سطل گل
مدل: 565
وضعیت: موجود
###48در 66سانتیمتر # 340در 470گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,850,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاعر
مدل: 22239
وضعیت: موجود
### 26در 91سانتیمتر # 650در 480گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
5,640,000 تومان 2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 717
وضعیت: موجود
### 112در 70سانتیمتر # 800در 500گره # 33 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
0 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر
مدل: 708
وضعیت: موجود
### 110در 67 سانتیمتر # 775در 475گره # 21 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
0 تومان 1,790,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر 2
مدل: 714
وضعیت: موجود
### 126در 70سانتیمتر # 900در 502گره # 36 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
0 تومان 2,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(3)
مدل: 732
وضعیت: موجود
### 104 در 63 سانتیمتر # 740 در 448 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
0 تومان 1,590,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(4)
مدل: 743
وضعیت: موجود
### 105 در 64 سانتیمتر # 750 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
0 تومان 1,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شام آخر(5)
مدل: 748
وضعیت: موجود
### 112 در 70 سانتیمتر # 800 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
0 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شطرنج باز
مدل: 283
وضعیت: موجود
### 60در 84سانتیمتر # 430در 600گره # 87رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
4,650,000 تومان 4,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شوق پرواز
مدل: 132
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
6,350,000 تومان 3,650,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکارگاه بزرگ - 2
مدل: 2362
وضعیت: موجود
### 80در 158سانتیمتر # 571در 1132گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
11,670,000 تومان 3,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه
مدل: 579
وضعیت: موجود
### 40 در 56 سانتیمتر # 284 در 400 گره # 58 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج..
2,050,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیدا
مدل: 139
وضعیت: موجود
### 84 در 56 سانتیمتر # 600 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القا..
4,350,000 تومان 3,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شیر و گاو تخت جمشید
مدل: 733
وضعیت: موجود
### 88 در 56 سانتیمتر # 630 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش صاحب الزمان
مدل: 3355
وضعیت: موجود
### 70در 98سانتیمتر # 500در 700گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
5,500,000 تومان 2,910,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ضامن آهو 2
مدل: 1107
وضعیت: موجود
### 60در 86سانتیمتر # 430در 612گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
4,750,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طاقچه گل
مدل: 5515
وضعیت: موجود
### 70 در 49 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
3,200,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت بهار
مدل: 5559
وضعیت: موجود
### 55در 73سانتیمتر # 390در 520گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
3,650,000 تومان 3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عصر عاشورا
مدل: 125
وضعیت: موجود
### 96در 71سانتیمتر # 685در 509گره  # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
6,300,000 تومان 3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش غروب
مدل: 959
وضعیت: موجود
### 24 در 17 سانتیمتر # 170 در 121 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
395,000 تومان 265,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فردوس
مدل: 6601
وضعیت: موجود
### 80در 52سانتیمتر # 570 در 370گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,850,000 تومان 1,875,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرش فروش
مدل: 22259
وضعیت: موجود
### 127در 95سانتیمتر # 910در 678گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
11,200,000 تومان 3,530,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته
مدل: 711
وضعیت: موجود
### 35در 77سانتیمتر # 250در 548گره # 28رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان 660,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرشته آرامش
مدل: 719
وضعیت: پیش سفارش
### 70 در 98 سانتیمتر # 500 در 700 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
0 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور
مدل: 734
وضعیت: موجود
### 90 در 67سانتیمتر # 640 در 480 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و الق..
0 تومان 1,490,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فرهور(2)
مدل: 739
وضعیت: موجود
### 53 در 34 سانتیمتر # 380 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان 489,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فروغ الزمان
مدل: 963
وضعیت: موجود
### 17در 27سانتیمتر # 120در 171گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
395,000 تومان 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش فوت شمع
مدل: 22297
وضعیت: موجود
### 93در 47سانتیمتر # 660در 474گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چل..
5,650,000 تومان 2,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق
مدل: 705
وضعیت: موجود
### 90در 59سانتیمتر # 645در 420گره # 47رنگ # رجشمار 50 ###..
0 تومان 1,335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قایق عشق(رنگی)
مدل: 731
وضعیت: موجود
### 84 در 53 سانتیمتر # 600 در 3800 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ا..
0 تومان 1,121,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش قرار ملاقات
مدل: 284
وضعیت: موجود
### 56در 83سانتیمتر # 400در 593گره # 84رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ای..
4,300,000 تومان 1,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي دشتي
مدل: 529
وضعیت: موجود
### 66در39سانتیمتر # 474در 280گره # 90رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,350,000 تومان 1,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های سفید
مدل: 596
وضعیت: موجود
### 39 در 28 سانتیمتر # 280 در 200 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,000,000 تومان 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ليندا
مدل: 258
وضعیت: موجود
### 42در52سانتیمتر # 300در 370گره # 68رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا ..
2,050,000 تومان 1,900,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2024