گل و میوه

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش گل و میوهتلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش رز (کوچک)
مدل: 518
وضعیت: موجود
### 21در 28سانتیمتر # 149در 200گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
286,000 تومان 283,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل بنفشه
مدل: 525
وضعیت: موجود
### 35در 46سانتیمتر # 250در 325گره # 72رنگ # رجشمار 50 ###..
470,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز
مدل: 540
وضعیت: موجود
### 49در 38سانتیمتر # 350در 270گره # 71  رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
906,000 تومان 764,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز سرخ
مدل: 507
وضعیت: موجود
### 36در 49سانتیمتر # 260در 350گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
873,000 تومان 736,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اشرافی
مدل: 564
وضعیت: موجود
### 39 در 56 سانتیمتر # 278 در 400 گره # 80 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,532,000 تومان 1,062,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جوانه
مدل: 5510
وضعیت: موجود
### 42 در 60 سانتیمتر # 300 در 430 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
745,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بابونه
مدل: 563
وضعیت: موجود
### 48 در 70 سانتیمتر # 345 در 511 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
1,690,000 تومان 1,087,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه
مدل: 579
وضعیت: موجود
### 40 در 56 سانتیمتر # 284 در 400 گره # 58 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج..
1,089,000 تومان 864,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبزه و گل
مدل: 526
وضعیت: موجود
### 46در 64سانتیمتر # 300در 420گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
1,208,000 تومان 959,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان فيروزه
مدل: 538
وضعیت: موجود
### 42در 72سانتیمتر # 300در 516گره # 111رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
890,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شیشه ای
مدل: 962
وضعیت: موجود
### 24در 34سانتیمتر # 170در 270گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
215,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شورانگیز
مدل: 509
وضعیت: موجود
### 50در 70سانتیمتر # 360در 500گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,040,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل های بهاری زیبا
مدل: 527
وضعیت: موجود
### 50در 67سانتیمتر # 330در 440گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
1,392,000 تومان 1,174,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نگار
مدل: 567
وضعیت: موجود
### 37 در 83 سانتیمتر # 260 در 589 گره # 92 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
1,468,000 تومان 1,238,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت
مدل: 562
وضعیت: موجود
### 61 در 67 سانتیمتر # 360 در 474 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز ..
981,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس
مدل: 5549
وضعیت: موجود
### 53 در 71 سانتیمتر # 372 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
1,070,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کاملیا
مدل: 547
وضعیت: موجود
### 81در 59سانتیمتر # 580در 420گره # 71رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ..
1,400,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي دشتي
مدل: 529
وضعیت: موجود
### 66در39سانتیمتر # 474در 280گره # 90رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
1,272,000 تومان 946,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روشنک
مدل: 555
وضعیت: موجود
### 63 در 42 سانتیمتر # 450 در 300 گره # 70 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,294,000 تومان 962,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رزهای بهاری
مدل: 580
وضعیت: موجود
### 73 در 41 سانتیمتر # 520 در 290 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
1,446,000 تومان 1,074,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهارستان
مدل: 535
وضعیت: موجود
### 72در 49سانتیمتر # 513در 350گره # 49رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاسمن
مدل: 5552
وضعیت: موجود
### 56در 42سانتیمتر # 400در 300گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاس سفید
مدل: 506
وضعیت: موجود
### 60در 84سانتیمتر # 430در 600گره #  رجشمار 50 ###..
1,140,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یادگار
مدل: 5546
وضعیت: موجود
### 35 در 63 سانتیمتر # 250 در 450 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
646,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گیسو
مدل: 5556
وضعیت: موجود
### 25در 53سانتیمتر # 180در 380گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
393,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای زندگی
مدل: 5561
وضعیت: موجود
### 50در 102سانتیمتر # 359در 730گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
1,506,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای بنفش
مدل: 5530
وضعیت: موجود
### 95 در 66 سانتیمتر # 680 در 470 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
3,063,000 تومان 1,485,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای آتشین
مدل: 5541
وضعیت: موجود
### 53 در 66 سانتیمتر # 380 در 474 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,727,000 تومان 1,198,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای آبی
مدل: 5511
وضعیت: موجود
### 53 در 75 سانتیمتر # 380 در 534 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,945,000 تومان 1,057,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلشن
مدل: 5522
وضعیت: موجود
### 62 در 35 سانتیمتر # 440 در 250 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
635,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلستانه
مدل: 2365
وضعیت: موجود
### 84در 126سانتیمتر # 600در 900گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
3,250,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدیس
مدل: 5523
وضعیت: موجود
### 70 در 50 سانتیمتر # 500 در 355 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان و چشمه
مدل: 5540
وضعیت: موجود
### 45 در 63 سانتیمتر # 319 در 452 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
830,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان و انگور
مدل: 5519
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,025,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله
مدل: 5554
وضعیت: موجود
### 49در 64سانتیمتر # 350در 460گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,543,000 تومان 1,069,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان طلایی
مدل: 5548
وضعیت: موجود
### 70 در 52 سانتیمتر # 499 در 368 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
1,760,000 تومان 1,309,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالی
مدل: 519
وضعیت: موجود
### 49در 69سانتیمتر # 350در 490گره # 83رنگ # رجشمار 50 ###..
985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان زرین
مدل: 5547
وضعیت: موجود
### 48 در 70 سانتیمتر # 346 در 503 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان ریتون
مدل: 5517
وضعیت: موجود
### 35 در 59 سانتیمتر # 250 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
605,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان خاطره
مدل: 5551
وضعیت: موجود
### 49در 71سانتیمتر # 350در 506گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,020,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان آنتیک
مدل: 598
وضعیت: موجود
### 39 در 64 سانتیمتر # 280 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,278,000 تومان 985,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گندم
مدل: 574
وضعیت: موجود
### 40 در 70 سانتیمتر # 280 در 477 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ..
567,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و کتاب
مدل: 5525
وضعیت: موجود
### 70 در 50 سانتیمتر # 500 در 360 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و میوه
مدل: 5512
وضعیت: موجود
### 64 در 46 سانتیمتر # 460 در 326 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
865,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل های سفید
مدل: 5501
وضعیت: موجود
### 45 در 70 سانتیمتر # 320 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
920,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل هاي داودي
مدل: 536
وضعیت: موجود
### 51 در 71سانتیمتر # 360در 510گره # 92رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
1,760,000 تومان 1,221,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آذین
مدل: 551
وضعیت: موجود
### 59 در 42 سانتیمتر # 420 در 300 گره # 88 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
1,208,000 تومان 959,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرینا
مدل: 5518
وضعیت: موجود
### 78 در 57 سانتیمتر # 559 در 409 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,315,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پردیس
مدل: 5508
وضعیت: موجود
### 45 در 63 سانتیمتر # 320 در 450 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
828,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پارمیس
مدل: 5539
وضعیت: موجود
### 49 در 77 سانتیمتر # 350 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,110,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هنگامه
مدل: 5527
وضعیت: موجود
### 73 در 50 سانتیمتر # 520 در 358 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,785,000 تومان 1,327,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میوه های باغ
مدل: 5524
وضعیت: موجود
### 84 در 49 سانتیمتر # 600 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,207,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملورین
مدل: 5015
وضعیت: موجود
### 56در 76سانتیمتر # 400در 540گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,070,000 تومان 1,332,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ عشق
مدل: 5526
وضعیت: موجود
### 98 در 72 سانتیمتر # 700 در 511 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,059,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های سفید
مدل: 596
وضعیت: موجود
### 39 در 28 سانتیمتر # 280 در 200 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
537,000 تومان 479,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش عطربهار
مدل: 5544
وضعیت: موجود
### 50 در 70 سانتیمتر # 360 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,035,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت گلها
مدل: 505
وضعیت: موجود
### 49در 70سانتیمتر #350در 500گره # 98رنگ # رجشمار 50 ###..
1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت بهار
مدل: 5559
وضعیت: موجود
### 55در 73سانتیمتر # 390در 520گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,170,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طاقچه گل
مدل: 5515
وضعیت: موجود
### 70 در 49 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,678,000 تومان 1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شاداب
مدل: 5542
وضعیت: موجود
### 67 در 45 سانتیمتر # 480 در 320 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
835,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه گل رز
مدل: 5504
وضعیت: موجود
### 31 در 42 سانتیمتر # 220 در 303 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
385,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سطل گل
مدل: 565
وضعیت: موجود
###48در 66سانتیمتر # 340در 470گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,532,000 تومان 1,062,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سطل چوبی
مدل: 5534
وضعیت: موجود
### 50 در 68 سانتیمتر # 360 در 484 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گلهای باغ
مدل: 528
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 350 گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
1,678,000 تومان 1,164,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله های سفید
مدل: 5553
وضعیت: موجود
### 59در 45سانتیمتر # 420در 320گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,288,000 تومان 1,087,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله
مدل: 5550
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 349گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
1,673,000 تومان 1,244,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل شقایق
مدل: 577
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
2,415,000 تومان 1,675,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز در باغ
مدل: 593
وضعیت: موجود
### 70 در 52 سانتیمتر # 500 در 372 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,069,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد و گلدان
مدل: 5513
وضعیت: موجود
### 80 در 59 سانتیمتر # 570 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,295,000 تومان 1,247,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد حصیری
مدل: 5509
وضعیت: موجود
### 53 در 72 سانتیمتر # 378 در 512 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,115,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زيبا
مدل: 537
وضعیت: موجود
### 51در 68سانتیمتر # 360در 484گره # 107رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
1,325,000 تومان 1,180,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زنبق
مدل: 5538
وضعیت: موجود
### 45 در 65 سانتیمتر # 320 در 465 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رويای بهار
مدل: 532
وضعیت: موجود
### 45 در59 سانتیمتر # 320در 420گره # 76رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
1,288,000 تومان 894,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رونیکا
مدل: 5536
وضعیت: موجود
### 36 در 71 سانتیمتر # 260 در 504 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
755,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه و گل
مدل: 548
وضعیت: موجود
### 112در 73سانتیمتر # 800در 475گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
3,641,000 تومان 1,915,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رها
مدل: 5560
وضعیت: موجود
### 97در 55سانتیمتر # 690در 390گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,547,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز صورتی
مدل: 5521
وضعیت: موجود
### 28 در 41 سانتیمتر # 200 در 291 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
335,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز بنفش
مدل: 5543
وضعیت: موجود
### 45 در 60 سانتیمتر # 320 در 430 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
791,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دیوان حافظ
مدل: 5529
وضعیت: موجود
### 70 در 49 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,060,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو شاخه گل رز
مدل: 599
وضعیت: موجود
### 24 در 34 سانتیمتر # 170 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
391,000 تومان 369,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلپسند
مدل: 5514
وضعیت: موجود
### 80 در 57 سانتیمتر # 570 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,677,000 تومان 1,455,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دل انگیز
مدل: 5535
وضعیت: موجود
### 56 در 70 سانتیمتر # 400 در 497 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,145,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش خجسته
مدل: 5531
وضعیت: موجود
### 65 در 47 سانتیمتر # 464 در 336 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
896,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ترگل
مدل: 5506
وضعیت: موجود
### 50 در 67 سانتیمتر # 355 در 475 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
969,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار
مدل: 5558
وضعیت: موجود
### 34در 64سانتیمتر # 240در 455گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,047,000 تومان 726,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش به گل
مدل: 5507
وضعیت: موجود
### 34 در 77 سانتیمتر # 240 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
759,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسرا
مدل: 5503
وضعیت: موجود
### 34 در 63 سانتیمتر # 240 در 450 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
621,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آینا
مدل: 5502
وضعیت: موجود
### 42 در 56 سانتیمتر # 300 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
690,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آوند
مدل: 5532
وضعیت: موجود
### 77 در 59 سانتیمتر # 550 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,330,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آراسته
مدل: 5528
وضعیت: موجود
### 53 در 72 سانتیمتر # 378 در 512 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,115,000 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2022