گل و میوه

کلیه محصولات این گالری به صورت توپک شده ارائه می گردد

نخ و نقشه تابلو فرش گل و میوهتلفن های تماس :
                           35268014 - 041           35268013 - 041         34217322 - 041       09142593389
 
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
نخ و نقشه تابلو فرش رز (کوچک)
مدل: 518
وضعیت: موجود
### 21در 28سانتیمتر # 149در 200گره # 23رنگ # رجشمار 50 ###..
535,000 تومان 350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل بنفشه
مدل: 525
وضعیت: موجود
### 35در 46سانتیمتر # 250در 325گره # 72رنگ # رجشمار 50 ###..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز
مدل: 540
وضعیت: موجود
### 49در 38سانتیمتر # 350در 270گره # 71  رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
1,705,000 تومان 1,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز سرخ
مدل: 507
وضعیت: موجود
### 36در 49سانتیمتر # 260در 350گره # 34رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
1,650,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اشرافی
مدل: 564
وضعیت: موجود
### 39 در 56 سانتیمتر # 278 در 400 گره # 80 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
2,050,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش جوانه
مدل: 5510
وضعیت: موجود
### 42 در 60 سانتیمتر # 300 در 430 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بابونه
مدل: 563
وضعیت: موجود
### 48 در 70 سانتیمتر # 345 در 511 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,200,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شکوفه
مدل: 579
وضعیت: موجود
### 40 در 56 سانتیمتر # 284 در 400 گره # 58 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج..
2,050,000 تومان 1,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبزه و گل
مدل: 526
وضعیت: موجود
### 46در 64سانتیمتر # 300در 420گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
2,275,000 تومان 1,300,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان فيروزه
مدل: 538
وضعیت: موجود
### 42در 72سانتیمتر # 300در 516گره # 111رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شیشه ای
مدل: 962
وضعیت: موجود
### 24در 34سانتیمتر # 170در 270گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
875,000 تومان 750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان شورانگیز
مدل: 509
وضعیت: موجود
### 50در 70سانتیمتر # 360در 500گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل های بهاری زیبا
مدل: 527
وضعیت: موجود
### 50در 67سانتیمتر # 330در 440گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
2,650,000 تومان 1,750,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش نگار
مدل: 567
وضعیت: موجود
### 37 در 83 سانتیمتر # 260 در 589 گره # 92 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت
مدل: 562
وضعیت: موجود
### 61 در 67 سانتیمتر # 360 در 474 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش احساس
مدل: 5549
وضعیت: موجود
### 53 در 71 سانتیمتر # 372 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش کاملیا
مدل: 547
وضعیت: موجود
### 81در 59سانتیمتر # 580در 420گره # 71رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله هاي دشتي
مدل: 529
وضعیت: موجود
### 66در39سانتیمتر # 474در 280گره # 90رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کال..
2,350,000 تومان 1,350,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش روشنک
مدل: 555
وضعیت: موجود
### 63 در 42 سانتیمتر # 450 در 300 گره # 70 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
2,450,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رزهای بهاری
مدل: 580
وضعیت: موجود
### 73 در 41 سانتیمتر # 520 در 290 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چل..
2,750,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش بهارستان
مدل: 535
وضعیت: موجود
### 72در 49سانتیمتر # 513در 350گره # 49رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنبه..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاسمن
مدل: 5552
وضعیت: موجود
### 56در 42سانتیمتر # 400در 300گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,200,000 تومان 2,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یاس سفید
مدل: 506
وضعیت: موجود
### 60در 84سانتیمتر # 430در 600گره #  رجشمار 50 ###..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش یادگار
مدل: 5546
وضعیت: موجود
### 35 در 63 سانتیمتر # 250 در 450 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گیسو
مدل: 5556
وضعیت: موجود
### 25در 53سانتیمتر # 180در 380گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای زندگی
مدل: 5561
وضعیت: موجود
### 50در 102سانتیمتر # 359در 730گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای آتشین
مدل: 5541
وضعیت: موجود
### 53 در 66 سانتیمتر # 380 در 474 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
3,250,000 تومان 1,850,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلهای آبی
مدل: 5511
وضعیت: موجود
### 53 در 75 سانتیمتر # 380 در 534 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
3,700,000 تومان 1,600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلشن
مدل: 5522
وضعیت: موجود
### 62 در 35 سانتیمتر # 440 در 250 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلستانه
مدل: 2365
وضعیت: موجود
### 84در 126سانتیمتر # 600در 900گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدیس
مدل: 5523
وضعیت: موجود
### 70 در 50 سانتیمتر # 500 در 355 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان و انگور
مدل: 5519
وضعیت: موجود
### 49 در 70 سانتیمتر # 350 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان لاله
مدل: 5554
وضعیت: موجود
### 49در 64سانتیمتر # 350در 460گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
2,950,000 تومان 1,450,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان طلایی
مدل: 5548
وضعیت: موجود
### 70 در 52 سانتیمتر # 499 در 368 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ..
3,350,000 تومان 1,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان سفالی
مدل: 519
وضعیت: موجود
### 49در 69سانتیمتر # 350در 490گره # 83رنگ # رجشمار 50 ###..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان زرین
مدل: 5547
وضعیت: موجود
### 48 در 70 سانتیمتر # 346 در 503 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان ریتون
مدل: 5517
وضعیت: موجود
### 35 در 59 سانتیمتر # 250 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان خاطره
مدل: 5551
وضعیت: موجود
### 49در 71سانتیمتر # 350در 506گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گلدان آنتیک
مدل: 598
وضعیت: موجود
### 39 در 64 سانتیمتر # 280 در 460 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
2,350,000 تومان 1,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و گندم
مدل: 574
وضعیت: موجود
### 40 در 70 سانتیمتر # 280 در 477 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و کتاب
مدل: 5525
وضعیت: موجود
### 70 در 50 سانتیمتر # 500 در 360 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل و میوه
مدل: 5512
وضعیت: موجود
### 64 در 46 سانتیمتر # 460 در 326 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل های سفید
مدل: 5501
وضعیت: موجود
### 45 در 70 سانتیمتر # 320 در 500 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل هاي داودي
مدل: 536
وضعیت: موجود
### 51 در 71سانتیمتر # 360در 510گره # 92رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
3,350,000 تومان 2,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش گل آذین
مدل: 551
وضعیت: موجود
### 59 در 42 سانتیمتر # 420 در 300 گره # 88 رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چ..
227,500 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پرینا
مدل: 5518
وضعیت: موجود
### 78 در 57 سانتیمتر # 559 در 409 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پردیس
مدل: 5508
وضعیت: موجود
### 45 در 63 سانتیمتر # 320 در 450 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش پارمیس
مدل: 5539
وضعیت: موجود
### 49 در 77 سانتیمتر # 350 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش هنگامه
مدل: 5527
وضعیت: موجود
### 73 در 50 سانتیمتر # 520 در 358 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
3,365,000 تومان 1,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش میوه های باغ
مدل: 5524
وضعیت: موجود
### 84 در 49 سانتیمتر # 600 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ملورین
مدل: 5015
وضعیت: موجود
### 56در 76سانتیمتر # 400در 540گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
3,900,000 تومان 1,900,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش مرغ عشق
مدل: 5526
وضعیت: موجود
### 98 در 72 سانتیمتر # 700 در 511 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش لاله های سفید
مدل: 596
وضعیت: موجود
### 39 در 28 سانتیمتر # 280 در 200 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
1,000,000 تومان 700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت گلها
مدل: 505
وضعیت: موجود
### 49در 70سانتیمتر #350در 500گره # 98رنگ # رجشمار 50 ###..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طراوت بهار
مدل: 5559
وضعیت: موجود
### 55در 73سانتیمتر # 390در 520گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
3,650,000 تومان 3,100,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش طاقچه گل
مدل: 5515
وضعیت: موجود
### 70 در 49 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
3,200,000 تومان 1,550,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش شقایق های سفید
مدل: 5564
وضعیت: موجود
### 84در62سانتیمتر # 600در 440گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سه گل رز
مدل: 5504
وضعیت: موجود
### 31 در 42 سانتیمتر # 220 در 303 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سطل گل
مدل: 565
وضعیت: موجود
###48در 66سانتیمتر # 340در 470گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
2,850,000 تومان 1,700,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سطل چوبی
مدل: 5534
وضعیت: موجود
### 50 در 68 سانتیمتر # 360 در 484 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گلهای باغ
مدل: 528
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 350 گره # 74رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
3,200,000 تومان 1,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله های سفید
مدل: 5553
وضعیت: موجود
### 59در 45سانتیمتر # 420در 320گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا :..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل لاله
مدل: 5550
وضعیت: موجود
### 70در 49سانتیمتر # 500در 349گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : ..
3,150,000 تومان 1,800,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل شقایق
مدل: 577
وضعیت: موجود
### 84 در 59 سانتیمتر # 600 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا..
4,550,000 تومان 2,210,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد گل رز در باغ
مدل: 593
وضعیت: موجود
### 70 در 52 سانتیمتر # 500 در 372 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد و گلدان
مدل: 5513
وضعیت: موجود
### 80 در 59 سانتیمتر # 570 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
4,350,000 تومان 2,150,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش سبد حصیری
مدل: 5509
وضعیت: موجود
### 53 در 72 سانتیمتر # 378 در 512 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش زيبا
مدل: 537
وضعیت: موجود
### 51در 68سانتیمتر # 360در 484گره # 107رنگ ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله پنب..
2,500,000 تومان 2,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رويای بهار
مدل: 532
وضعیت: موجود
### 45 در59 سانتیمتر # 320در 420گره # 76رنگ # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این..
2,450,000 تومان 1,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رودخانه و گل
مدل: 548
وضعیت: موجود
### 112در 73سانتیمتر # 800در 475گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چ..
6,850,000 تومان 2,950,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رها
مدل: 5560
وضعیت: موجود
### 97در 55سانتیمتر # 690در 390گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش رز صورتی
مدل: 5521
وضعیت: موجود
### 28 در 41 سانتیمتر # 200 در 291 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دیوان حافظ
مدل: 5529
وضعیت: موجود
### 70 در 49 سانتیمتر # 500 در 350 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دو شاخه گل رز
مدل: 599
وضعیت: موجود
### 24 در 34 سانتیمتر # 170 در 240 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
750,000 تومان 600,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دلپسند
مدل: 5514
وضعیت: موجود
### 80 در 57 سانتیمتر # 570 در 490 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
5,000,000 تومان 2,200,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش دل انگیز
مدل: 5535
وضعیت: موجود
### 56 در 70 سانتیمتر # 400 در 497 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش ترگل
مدل: 5506
وضعیت: موجود
### 50 در 67 سانتیمتر # 355 در 475 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش تار
مدل: 5558
وضعیت: موجود
### 34در 64سانتیمتر # 240در 455گره # رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و القاج این کالا : چله ..
1,975,000 تومان 1,000,000 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش به گل
مدل: 5507
وضعیت: موجود
### 34 در 77 سانتیمتر # 240 در 550 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش اسرا
مدل: 5503
وضعیت: موجود
### 34 در 63 سانتیمتر # 240 در 450 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آینا
مدل: 5502
وضعیت: موجود
### 42 در 56 سانتیمتر # 300 در 400 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آوند
مدل: 5532
وضعیت: موجود
### 77 در 59 سانتیمتر # 550 در 420 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان
نخ و نقشه تابلو فرش آراسته
مدل: 5528
وضعیت: موجود
### 53 در 72 سانتیمتر # 378 در 512 گره #  رجشمار 50 ### مقدار مورد نیاز چله و ال..
0 تومان

نخ و نقشه تابلو فرش دستباف آتا فرش © 2024